Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 14.02.2017 istungist

spacer
spacer

OTSUSTATI:

Anda ehitusluba 1) elamu püstitamiseks aadressil Laugu 5 ja 2) Jazz autopesula reklaamtulba püstitamiseks aadressil Tallinna 63.

Kinnitada lihthanke „Kingu 6 hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd“ tulemused: kvalifitseerida kaks pakkujat, tunnistada nende pakkumused hankedokumentidele vastavaks ja tunnistada edukaks Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ poolt esitatud pakkumus hinnaga 40 470 eurot (koos käibemaksuga).

Korraldada lihthange ,,Bussiootepaviljonide valmistamine“.

Korraldada ideekonkurss ,,Tallinna tänava purskkaevu ideekavandi konkurss“.

Väljastada taksoveoluba ja sõidukikaart FIE-le Rando Väljaots ja sõidukikaart FIE-le Oliver Sannik.

Anda nõusolek Kuressaare linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku tasulise kasutusõiguse seadmiseks: 1) Elektrilevi OÜ kasuks – Roo tn 2 ja 2) Telia Eesti AS kasuks – Suve tänav ja Talve tänav L4 ning Kevade tänav L3, Jaama tänav ja Kaevu tänav L2.

Tunnistada nurjunuks puiduladustamise platsi nr 1a üürileandmiseks korraldatud enampakkumine.

Kinnitada puiduladustamise platsi nr 1 üürileandmiseks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks OÜ Pärna Metsad pakkumisega 0,14 €/m² kuus.

Anda välja määrus „Kuressaare linna munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

Kinnitada Kuressaare linna munitsipaalüldhariduskoolides 2017/2018. õppeaastaks avatavate esimeste klasside arv ja vastuvõtutaotluste menetlemise ajakava.

Muuta Kuressaare Gümnaasiumi hinnakirja (Inspira huvikooli lauatennise ringi osalustasu).

Anda linna tänukiri Pargi lasteaia pikaajalistele töötajatele.

Moodustada sotsiaalosakonna koosseisus kuus tähtajalist koduhooldaja töökohta tähtajaga 1.03.2017–31.12.2018.

Volitada kõiki projekti „Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas“ asjaajamisega seonduvaid dokumente allkirjastama sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.

Kutsuda tagasi Kuressaare Haigla SA nõukogu liikmed Mai Takkis ja Jaanus Põder ning määrata uuteks liikmeteks Virge Pihel ja Vello Runthal.

Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 28.12.2016 korraldusi nr 733 ja nr 736 (kahe korteri üürilepingu pikendamine).

 


     Viimati muudetud: 16:27 20.02.2017
spacer
spacer
spacer