Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 07.02.2017 istungist

spacer
spacer

OTSUSTATI:

Anda kasutusluba noortekeskuse kasutamiseks aadressil Pihtla tee 3.

Anda ehitusluba haljasala rekonstrueerimiseks aadressil Tolli 18.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks ja Kingu 6 hoone rekonstrueerimiseks varalise kohustuse võtmine“ eelnõu.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Volituse andmine läbirääkimiste pidamiseks“ eelnõu (läbirääkimised Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks Kuressaare linna).

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Kuressaare linnas“ eelnõu.

Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Karja tänava ruumikuju muutmine“ eelnõu.

Seada sundvaldus AS-i Kuressaare Soojus kasuks (kaugkütte torustik ja tänavavalgustuse rajatised Uus tn 34, 36, 38, 40 ja Tallinna tn 14 ning J. Smuuli tn 14, Rehe tn 7 ja Vallimaa tn 24 kinnistutel).

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Pikk tn 64 osa detailplaneeringu kehtestamine“ eelnõu.

Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse hinnakiri.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse „Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord“ eelnõu.

Pikendada koduhooldaja ametikoha konkursi tähtaega 19. veebruarini.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Orissaare valla poolt võetava varalise kohustuse heakskiitmine“ eelnõu.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse „Kuressaare linna 2017. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse „Kuressaare Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine“ eelnõu.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ eelnõu.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Nõusoleku andmine projektis „Innovation Policies for Sustainable European Islands“ osalemiseks, projektiga seotud teenuste tellimiseks ja riigihangete väljakuulutamiseks ning varalise kohustuse võtmiseks“ eelnõu.


     Viimati muudetud: 16:24 20.02.2017
spacer
spacer
spacer