Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
Täna linnas:
0.7ºC
spacer
spacer

Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek

spacer
spacer

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2017 määruse eelnõuga Pöide valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse ja valla ühendamise Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala vallaga.

Seoses ühendamisega on avalikul väljapanekul valdade ühinemiskkokkuleppe eelnõu. Ühinemiskokkkuleppe eelnõu kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid Kuressaare Linnavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93810 Kuressaare või e-posti aadressil linn@kuressaare.ee, tähtaeg on 22. aprill 2017 (haldusreformi seaduse § 12 lg 5 alusel).

Ühinemiskokkuleppega lepivad vallad kokku ühineva omavalitsusüksuse nime, haldusüksuse liigi ja sümboolika, volikogu liikmete arvu ja valimisringkonna moodustamise, haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise ja uue omavalitsusüksuse põhimääruse ja teiste õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamise, samuti muude kokkuleppe osaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamise.

Eelnõuga saab tutvuda siin.


     Viimati muudetud: 13:49 25.04.2017
spacer
spacer
spacer