Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Konkurss ökonomisti ametikohale

spacer
spacer

KURESSAARE LINNAVALITSUS

Rahandusosakond

võtab teenistusse

ÖKONOMISTI

Ökonomisti põhiülesanneteks on:
• osalemine Saaremaa valla eelarve väljatöötamisel;
• linna finantstegevuse analüüsimine ja arendamine;
• osalemine linna rahandus- ja krediidipoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel;
• linna ja tsentraliseeritud raamatupidamisega linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarve koostamise ja täitmisega seotud andmete analüüsimine;
• asutuste juhtide nõustamine eelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmisega seotud küsimustes;
• linna tütarettevõtjate ja valitseva mõju all olevate sihtasutuste majandus- ja rahandustegevuse koordineerimine.

Kandidaatidelt eeldame:
• kõrgharidust majanduse või rahanduse erialal, soovitavalt ökonomisti, ökonomist-raamatupidaja või finantsisti kutset (haridusasutuse tunnistus või diplom);
• üldisi teadmisi avaliku sektori majanduse ja eelarve koostamise põhimõtetest;
• raamatupidamise ja maksunduse valdkonda ja seda reguleerivate õigusaktide tundmist;
• arvuti kasutamise oskust, sealhulgas väga heal tasemel teksti- tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskust;
• kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta vastu iseseisvaid otsuseid.
Kasuks tuleb töökogemus finantsanalüüsi ja -arvestuse valdkonnas kohalikes omavalitsustes või riigiasutustes.

Omalt poolt pakume:
• kaasaegset töökeskkonda;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesearendamis- ja koolitusvõimalusi;
• kindlat palka.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• avaldus (koos palgasooviga);
• CV;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid.

Kandidaatidel esitada nõutavad dokumendid hiljemalt 24. augustiks 2017 kell 14.00 Kuressaare Linnavalitsuse kantseleisse aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, kinnises ümbrikus, märgusõna all ”Ökonomist” või e-postiga aadressil linn@kuressaare.ee.
Lisainfo telefonil: 455 0512, rahandusnõunik Diana Traumann, e-post: diana.traumann@kuressaare.ee


     Viimati muudetud: 12:22 11.08.2017
spacer
spacer
spacer