Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Konkurss Kuressaare Pargi Lasteaia direktori ametikohale

spacer
spacer

KURESSAARE LINNAVALITSUS
võtab avaliku konkursi korras teenistusse

KURESSAARE PARGI LASTEAIA DIREKTORI

Konkursil kandideerijal peavad olema täidetud haridusministri 26. augusti 2002. aasta määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 3 nõuded:
• Kõrgharidus;
• pedagoogilised kompetentsid;
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Kandidaadilt eeldame lisaks:
• vastutustunnet ja väga head koostöö- ning suhtlemisoskust;
• algatus- ja otsustusvõimet ning eestvedamisoskust;
• analüüsi- ja planeerimisvõimet;
• eesti keele oskust kõrgtasemel ning soovitavalt ühe võõrkeele oskust;
• infotehnoloogiavahendite ja kontoritarkvara kasutamise oskust.

Omalt poolt pakume:
• võimalust ja väljakutset arendada välja Kuressaare Pargi Lasteaed uues renoveeritavas majas;
• eneseteostamise- ja arenguvõimalust;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• kindlat palka.

Tööle asumise aeg: 1. september 2017

Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:
• kirjalik avaldus koos motivatsioonikirjaga ametikohale asumiseks;
• elulookirjeldus;
• kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 1. augustiks 2017 kell 10.00 Kuressaare Linnavalitsuse kantseleisse aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 kinnises ümbrikus, märgusõna all „Kuressaare Pargi Lasteaia direktor“ või digitaalselt allkirjastatuna e-postile linn@kuressaare.ee

Täiendav info: Tiia Leppik, telefon 455 0517, e-post: tiia.leppik@kuressaare.ee
 


     Viimati muudetud: 16:00 14.07.2017
spacer
spacer
spacer