Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
Täna linnas:
0.7ºC
spacer
spacer

Enampakkumine Kalda pst 1 rannahoones asuva kohvikuruumi üürileandmiseks

spacer
spacer

Kuressaare Linnavalitsus korraldab suulise enampakkumise Kuressaares Kalda pst 1 Rannahoones asuva kohvikuruumi pindalaga 28 m² üürileandmiseks. Kohvikuruumi juurde kuuluvad kaks kohvikuruumiga külgnevat terrassi, mida saab kasutada suvekohvikutena tasuta. Kiviterrassi suurus on 40 m², mida saab kasutada täies ulatuses ja puitterrass suurusega 83 m², mida saab kasutada osaliselt jättes ca 2 m laiuse ala jalakäijatele liiklemiseks.

Enampakkumise tingimused:
1. üüritava kohvikuruumi pindala on 28 m²;
2. kohvikuruumil on elektri ja vee tarbimise allarvestid;
3. kohvikuruumi kasutusotstarve on toitlustamine, lubatud lahja alkohol kuni 22%, alkoholi hoidmine kõigile nähtaval kohal ei ole lubatud, hinnakiri on kaante vahel;
4. üürileping sõlmitakse kolmeks aastaks;
5. üüri algsuurus on 2,9 €/m² kohta kuus (üüri tasutakse 15. maist - 15. septembrini kokku 4 kuud, 2017. a 5. juunist - 15. septembrini kokku 3,5 kuud);
6. üürile lisanduvad kõrvalkulud (vesivarustus- ja kanalisatsioon ning elekter). Valveteenuse ja prügiveoteenuse tellimiseks sõlmib üürnik eraldi lepingud teenuse pakkujaga;
7. üürnik kohustub:
1) omal kulul viima kohvikuruumi vastavusse toitlustamis- ja töötervishoiu nõuetega ja varustama ruumi vajalike seadmetega;
2) hoidma kohviku avatuna alates 15. maist kuni 15. septembrini (2017. a alates 05. juunist kuni 15. septembrini) vähemalt igal reedel, laupäeval ja pühapäeval, muul ajal vabal valikul;
3) tagama aastaringselt kohviku ja kohvikuga külgnevate terrasside ümbruse korrashoiu vähemalt 3 m ulatuses vastavalt Kuressaare linna heakorra nõuetele;
4) tagama kohviku talvehooajaks sulgemisel veesüsteemi tühjendamise ja vastutama torustike mittekülmumise eest;
5) maksma enne üürilepingu sõlmimist tagatisrahaks kahe kuu üüri, tagamaks üürilepingust tulenevate põhi- ja kõrvalnõuete täitmist.
8. enampakkumise osavõtutasu on 30 €, mis on tagastamatu. Enampakkumise tagatisraha on 81,20 €, mis võitjale arvestatakse tasutud üüriks ja teistele isikutele tagastatakse viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist;
9. enampakkumisest ei või osa võtta riiklike ja kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on Kuressaare linna ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused;
10. enampakkumisest osavõtuks tuleb hiljemalt 28. aprilliks 2017 kell 11.00 Kuressaare Linnavalitsusesse Tallinna tn 10 ruumi 206 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Rannahoone kohvik“ esitada järgmised dokumendid:

1) dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta (Kuressaare Linnavalitsuse a/a EE851010602007390004 SEB Pank, EE692200221057340165 Swedbank või EE871700017000767815 Nordea Pank);
2) tõend pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta;
3) pakkuja avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud 1) pakkuja nimi, asu- või elukoht, kood, kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress); 2) kinnitus pakkuja riiklike maksuvõlgade puudumise kohta; 3) pakkuja soov enampakkumisel osalemiseks väljakuulutatud tingimustel; 4) toitlustusteenuse üldine kirjeldus ja pakkuja allkiri;
11. enampakkumine toimub 28. aprillil 2017 a. kell 11.20 Tallinna tn 10 ruumis 207. Enampakkumise samm on 0,1 €/m² kohta kuus. Võitjaks kuulutatakse isik, kelle poolt pakutav üür 1 m² kohta on kõige suurem;
12. kohvikuruumi üürilepingu tingimused, lisainfo tel 455 05 44.

 

 

 

 

 

 

 


     Viimati muudetud: 15:49 25.04.2017
spacer
spacer
spacer