Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Linna valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
Täna linnas:
0.7ºC
spacer
spacer

1. klasside nimekirjasid ei jõuta 17. märtsiks avalikustada

spacer
spacer

17. märtsiks 1. klasside nimekirju ei avalikustada ei jõuta, sest tulenevalt taotluste suurest hulgast tuleb linnavalitsusel kaaluda, kas avada üks täiendav 1. klass või suurendada klasside täituvuse piirnormi, mis eeldab kooli hoolekogu nõusolekut. Seetõttu võtab kogu protsess plaanitust rohkem aega.

Koolikoht tagatakse kõigile Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallavolikogu poolt määratud Kuressaare linna mõjupiirkonnas registreeritud elukohta omavatele lastele.

Tähtajaks, 13. märtsiks laekus linnavalitsusele 1. klassi vastuvõtuks 212 taotlust, neist mõned ka väljastpoolt Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla Kuressaare mõjupiirkonda (lähtutakse rahvastikuregistri andmetest 31.12.2016 seisuga). Samas võib Kuressaares 1. klassi minevate õpilaste arv veel muutuda, sest osade laste puhul taotletakse ilmselt koolipikendust, osade laste puhul on vajalik leida hariduslike erivajadustega lastele sobiv õppevorm, aga on ka neid linna registris olevaid koolikohustuslikke lapsi, kelle osas on info veel puudu.

Veebruaris kinnitas linnavalitsus 2017/2018. õppeaastal avatavate 1. klasside esialgse arvulise jaotusena kaheksa klassikomplekti, neist kolm Kuressaare Gümnaasiumis, kolm Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja kaks Kuressaare Vanalinna Koolis.


     Viimati muudetud: 11:43 16.03.2017
spacer
spacer
spacer